Generalforsamling i Lokalhistoriskforening i Borgerhuset i Rødekro onsdag d. 21. februar kl. 19.30

                           Klik på billede for at gøre det stort.

  Hellevad Brandværn ca.1942. Øverst fra venstre: ?, Johannes Callesen, ?, ?, Post, Jakob Hansen. Skomager, Christian Jepsen, Vognmand, Lorenz Lorenzen, Tømrer, Jens Wollesen. Stående fra venstre: landmand, Rasmus Roth. ?, vejmand, Johannes Lund. ?, ?, ?, snedker, Peter Nielsen, barber, Villy Clausen. bager, Andreas Wandahl. Siddende fra venstre: Bygmester Jørgen Siewertsen, Landmand, Jens Groth Christensen. Kromand, Jørgen Nielsen. Slagter, Fritz Jacobsen, Handelsmand, Peter Hansen. Telegrafbestyrer, Peter Andresen. ?,